Jak stworzyć logo w GIMPie?

0.00 PLN
1 Godzina 30 Minut
Jak stworzyć logo w GIMPie?

Dziewięć prostych kroków do stworzenia własnego, profesjonalnego logo w programie GIMP.

1. 

Pobierz aplikację.

1.1 

Wejdź na GIMP.org.

Wejdź na GIMP.org.

Na stronie głównej programu GIMP kliknij „DOWNLOAD” na banerze z nazwą programu.

Upewnij się, że wybrałeś wersję przeznaczoną dla twojego systemu operacyjnego i kliknij w link.

Zainstaluj aplikację na swoim komputerze.

GIMP wymaga około 300 MB wolnego miejsca w pamięci komputera.

Do uruchomienia GIMPa wystarczy procesor Intel Pentium 4 lub jego odpowiednik.

Do efektywnego działania aplikacji potrzebne jest minimum 25 MB pamięci RAM.

2. 

Przygotuj plik.

2.1 

Stwórz nowy dokument.

Stwórz nowy dokument.

Uruchom GIMP, kliknij „Plik” na pasku menu głównego i wybierz „Nowy” z menu rozwijanego.

2.2 

Ustaw rozmiar obrazu.

Ustaw rozmiar obrazu.

W wyskakującym oknie ustaw szerokość i wysokość obrazu na 1000 pikseli (px) i kliknij „OK”.

Możesz także wybrać któryś z gotowych rozmiarów obrazu z rozwijanego menu „Szablon”.

W rozwijanym menu „Zaawansowane opcje” możesz ustawić kolor tła, klikając pole „Wypełnienie” i wybierając m.in. opcję „Kolor pierwszoplanowy”, „Przezroczystość”, „Deseń” lub „Biały”.

2.3 

Zapisz utworzony plik.

Zapisz utworzony plik.

Pamiętaj, by regularnie zapisywać dokument programu GIMP – dzięki temu unikniesz utraty wykonanej pracy.

Przejdź do „Plik” na pasku menu głównego i wybierz „Zapisz jako…” z menu rozwijanego.

Nadaj swojemu obrazowi nazwę, określ lokalizację zapisu na komputerze i kliknij „Zapisz”.

Możesz szybko zapisać swoje postępy podczas pracy za pomocą skrótu „Ctrl/Cmd + S”.

2.4 

Włącz prowadnice.

Włącz prowadnice.

Prowadnice będą automatycznie wyrównywać elementy w twoim dokumencie.

Kliknij „Obraz” na pasku menu głównego, najedź kursorem na „Prowadnice” i wybierz „Nowa prowadnica (w procentach)…”.

Ustaw kierunek na poziomy, położenie (w %) na 50 i kliknij „OK”.

Powtórz proces, tym razem ustawiając kierunek na pionowy i położenie (w %) na 50.

Kliknij „Widok” na pasku menu głównego i wybierz „Przyciąganie do prowadnic” z menu rozwijanego.

3. 

Utwórz kształt.

3.1 

Dodaj nową warstwę.

Dodaj nową warstwę.

Na pasku menu głównego kliknij „Warstwa” i z rozwijanego menu wybierz „Nowa warstwa…”.

Nazwij warstwę „Główny kształt” i kliknij „OK”.

Możesz także utworzyć nową warstwę poprzez kliknięcie w ikonę karteczki z plusem w lewym dolnym rogu panelu warstw.

3.2 

Wybierz narzędzie „Zaznaczenie eliptyczne”.

Wybierz narzędzie „Zaznaczenie eliptyczne”.

W panelu narzędzi w lewym górnym rogu kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie „Zaznaczenie prostokątne” i wybierz „Zaznaczenie eliptyczne”.

3.3 

Narysuj kształt.

Narysuj kształt.

Aby utworzyć kształt, wystarczy, że wciśniesz kursor i przeciągniesz okrąg do pożądanych rozmiarów.

Możesz zmienić rozmiar elipsy przeciągając pola narożne kształtu.

Kliknij i przeciągnij obraz, by wyrównać go do prowadnic.

4. 

Dodaj kolor.

4.1 

Wybierz narzędzie „Gradient”.

Wybierz narzędzie „Gradient”.

W panelu narzędzi w lewym górnym rogu kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie „Wypełnienie kubełkiem” i wybierz „Gradient”.

4.2 

Utwórz gradient.

Utwórz gradient.

Aby utworzyć gradient wystarczy, że przyciśniesz kursor i przeciągniesz go w dowolnym kierunku. W naszym przykładzie utworzymy pionowy gradient, przeciągając kursor od dołu do góry, trzymając się środkowej prowadnicy.

Im dłuższą zrobisz linię gradientu, tym większy będzie rozmiar jego widma, czyli rozmycia kolorów.

4.3 

Zmień kolory gradientu.

Zmień kolory gradientu.

Kliknij blok „Aktywny kolor pierwszoplanowy” na lewym pasku menu, aby wybrać pierwszy kolor gradientu.

Kliknij blok „Aktywny kolor tła”, aby wybrać drugi kolor gradientu.

5. 

Utwórz ikonę.

5.1 

Użyj obrazu referencyjnego.

Użyj obrazu referencyjnego.

Przy tworzeniu logo warto korzystać z obrazu referencyjnego, który pomoże ci w konstruowaniu ikony. W naszym przykładzie wspomożemy się obrazem listków.

Nasz obszar roboczy w GIMP ma wymiary 1000 x 1000 pikseli, więc 500 x 500 pikseli będzie wystarczającą wielkością dla obrazu referencyjnego.

Przejdź do „Plik” na pasku menu głównego i wybierz „Otwórz jako warstwy…”.

Wybierz obraz referencyjny i kliknij „Otwórz”.

GIMP może chcieć przekonwertować obraz do odpowiedniego formatu. Aby to zrobić, po prostu kliknij „Konwertuj” w wyskakującym oknie.

Możesz także przeciągnąć i upuścić obraz do projektu GIMP bezpośrednio z folderu.

Po wybraniu warstwy obrazu referencyjnego ustaw „Krycie” na 50%. Znajdziesz tę opcję u góry panelu warstw.

5.2 

Zmień rozmiar obrazu referencyjnego.

Zmień rozmiar obrazu referencyjnego.

Kliknij prawym przyciskiem myszy referencyjną warstwę obrazu i wybierz „Skaluj warstwę…” z menu podręcznego.

Upewnij się, że pola „Szerokość” i „Wysokość” są połączone, aby zachować proporcje obrazu.

Ustaw „Szerokość” na około 450 px i kliknij „Skaluj”.

Użyj strzałek w górę i w dół w polach „Szerokość” lub „Wysokość”, aby dostosować rozmiar obrazu.

5.3 

Dopasuj obraz referencyjny do podstawy.

Dopasuj obraz referencyjny do podstawy.

Z panelu narzędzi w lewym górnym rogu wybierz narzędzie „Przesunięcie”.

Naciśnij kursor i przeciągnij obraz referencyjny na wybrane miejsce na elipsie.

5.4 

Wybierz narzędzie „Ścieżki”.

Wybierz narzędzie „Ścieżki”.

Utwórz nową warstwę i nazwij ją „Ikona”. Następnie na panelu narzędzi w lewym górnym rogu kliknij narzędzie „Ścieżki”.

5.5 

Utwórz ścieżkę ikony.

Utwórz ścieżkę ikony.

Wybierz punkt początkowy i kliknij, aby dodać punkt kontrolny za pomocą narzędzia „Ścieżki”. Gdy klikniesz ponownie, linia prosta zostanie automatycznie wygenerowana i połączy dwa punkty kontrolne.

Kliknij środek utworzonej linii prostej i przeciągnij ją w kierunku lewego górnego rogu, aby utworzyć łuk.

Użyj pomarańczowych linii stycznych, aby dostosować amplitudę krzywych.

Powtórz proces, tworząc i zakrzywiając więcej linii.

Aby połączyć dwa punkty kontrolne, przytrzymaj klawisze Ctrl+Cmd podczas klikania na kształt.

5.6 

Popraw ścieżkę ikony.

Popraw ścieżkę ikony.

Dostosuj punkty kontrolne i uchwyty łukowe, aby udoskonalić położenie i krzywizny ścieżki, aż będziesz zadowolony z kształtu ikony.

Gdy będziesz zadowolony z kształtu ikony, możesz ukryć obraz referencyjny, klikając ikonkę oka w panelu warstw.

6. 

Dokończ ikonę.

6.1 

Utwórz obrys ikony.

Utwórz obrys ikony.

Wybierz „Aktywny kolor pierwszoplanowy” — w naszym przypadku ustawimy biały.

Kliknij opcję „Rysuj wzdłuż ścieżki” na karcie menu po lewej stronie, aby wyświetlić opcje konturu.

Upewnij się, że pola wyboru „Rysowanie linii”, „Pełny kolor” i „Wygładzanie” są zaznaczone.

Zmień grubość linii, dopasowując piksele w polu „Szerokość linii”.

Kliknij „Rysuj”, aby zastosować kontur do ścieżki.

Możesz eksperymentować z różnymi wersjami obrysu, rozwijając menu „Styl linii”.

6.2 

Wypełnij ikonę.

Wypełnij ikonę.

Utwórz nową warstwę i nazwij ją „Wypełnienie ikony”. Podobnie jak zrobiliśmy to z obrysem, teraz wypełnimy kolorem ikonę.

Upewnij się, że „Aktywny kolor pierwszoplanowy” jest ustawiony na kolor biały.

Kliknij opcję „Wypełnij ścieżkę” na karcie menu po lewej stronie, aby wyświetlić opcje wypełnienia.

Zaznacz pola „Pełny kolor” i „Wygładzanie”, a następnie kliknij „Wypełnij”.

Możesz również wypełnić ikonę wzorem, zaznaczając pole „Deseń”.

7. 

Dodaj nazwę swojej firmy.

7.1 

Wybierz narzędzie „Tekst”.

Wybierz narzędzie „Tekst”.

Z panelu narzędzi w lewym górnym rogu wybierz narzędzie „Tekst”.

Kliknij w dowolnym miejscu na stronie, aby utworzyć pole tekstowe i wpisz nazwę swojej firmy. Dla tekstu automatycznie zostanie utworzona nowa warstwa.

7.2 

Zmień kolor tekstu.

Zmień kolor tekstu.

Zaznacz tekst i kliknij blok koloru w prawym dolnym rogu okna nad polem tekstowym, aby zmienić kolor tekstu.

Możesz zmienić kolor poszczególnych liter, zaznaczając konkretną literę i wybierając kolor.

7.3 

Zmień czcionkę.

Zmień czcionkę.

Dostosuj wygląd tekstu, wybierając font z menu rozwijanego „Czcionka” w menu po lewej stronie.

W tym menu możesz także zmienić rozmiar tekstu, dostosowując pole „Rozmiar”.

Możesz zmienić rozmiar poszczególnych liter, wybierając literę i zmieniając jej rozmiar.

Jeśli chcesz wykorzystać konkretną czcionkę, której nie ma w GIMPie, wystarczy, że pobierzesz ją na swój komputer, a ta automatycznie zostanie dodana do twojej selekcji.

7.4 

Wyrównaj nazwę firmy do ikony.

Wyrównaj nazwę firmy do ikony.

Z panelu narzędzi w lewym górnym rogu wybierz narzędzie „Przesunięcie”.

Naciśnij i przesuń prostokąt z tekstem, aby wyrównać nazwę firmy względem ikony.

8. 
8.1 

Wypróbuj różne style swojego projektu.

Wypróbuj różne style swojego projektu.

Gdy skończysz ustawianie poszczególnych elementów logo, możesz zacząć bawić się szczegółami. My, na przykład, ukryliśmy warstwę wypełnienia ikony i pozostawiliśmy tylko ścieżkę obrysu.

Wypróbuj różne kolory tła, obrysy kształtów, czcionki i kompozycje elementów, żeby udoskonalić wygląd swojego logo. Takie działanie pomoże ci wyobrazić sobie wygląd kompozycji w różnych kontekstach i ułatwi ci podjęcie decyzji.

8.2 

Wykonaj kopię oryginalnej ścieżki obrysu ikony.

Wykonaj kopię oryginalnej ścieżki obrysu ikony.

Utwórz nową warstwę i nazwij ją „Obrys ikony 2”.

Kliknij „Ścieżki” nad panelem warstw, a następnie prawym przyciskiem myszy naciśnij na warstwę ścieżki ikony.

Wybierz opcję „Skopiuj ścieżkę”, kliknij prawym przyciskiem myszy w polu warstw i wybierz „Wklej ścieżkę” – i gotowe! Teraz możesz eksperymentować z nowym obrysem, wypełniając go np. innym kolorem. Wystarczy, że powtórzysz proces z kroku 6.

9. 
9.1 

Eksportuj swój projekt.

Eksportuj swój projekt.

Gdy będziesz zadowolony ze swojego projektu logo, możesz wyeksportować go w różnych formatach plików.

Kliknij „Plik” na pasku menu głównego i wybierz „Wyeksportuj jako…”.

9.2 

Wybierz format pliku.

Wybierz format pliku.

W wyskakującym oknie rozwiń opcję „Wybór typu pliku (Według rozszerzenia)”, aby wyświetlić dostępne formaty obrazów.

Określ nazwę pliku i folder docelowy na swoim komputerze.

„PNG” i „GIF” to formaty o wysokiej rozdzielczości, dzięki którym tło twojego logo będzie przezroczyste.

Format „JPG” zachowuje jednolite tło i wykorzystuje algorytmy do kompresji obrazu w celu uzyskania mniejszego rozmiaru pliku.

Po dostosowaniu ustawień kliknij „Wyeksportuj” w prawym dolnym rogu.

Jak zrobić logo w Illustratorze?

Naucz się, jak zrobić logo w programie Adobe Illustrator.

FAQ:

Jak zrobić własne logo w GIMPie?

Nasz instruktaż wyjaśni ci jak wykorzystać program GIMP do zrobienia logo krok po kroku, dzięki czemu z łatwością stworzysz własną estetyczną kompozycję w profesjonalnym programie graficznym GIMP. Jeśli chcesz stworzyć swoje logo szybko i za darmo, możesz także skorzystać z generatora logo Zarla.

Jak zrobić okrągłe logo w GIMPie?

Możesz zrobić okrągłe logo w GIMPie poprzez stworzenie podstawy projektu w kształcie koła; krok ten opisujemy w naszym prostym przewodniku po projektowaniu logo w programie GIMP.

Jak zrobić fajne logo w GIMP?

 1. Pobierz aplikację.
 2. Stwórz nowy dokument GIMPa.
 3. Utwórz kształt.
 4. Dodaj kolor.
 5. Stwórz ikonę.
 6. Dokończ ikonę.
 7. Dodaj nazwę swojej firmy.
 8. Stwórz różne wersje swojego projektu.
 9. Wyeksportuj logo.

Jak zrobić logo na YouTube'a w GIMP?

 1. Przeanalizuj rodzaj treści, które tworzysz i zastanów się, jakie osoby tworzą grupę docelową twoich filmików.
 2. Zainspiruj się logo na YouTube'ie, które przyciągną twoją uwagę.
 3. Pobierz program GIMP i postępuj zgodnie z naszym przystępnym przewodnikiem, aby stworzyć własne logo.
 4. Udostępnij projekt rodzinie i znajomym, a następnie poproś ich o opinię.
 5. Dopracuj projekt na podstawie uzyskanych uwag i wyeksportuj go.

Jakiego rozmiaru powinno być logo tworzone w GIMPie?

GIMP to aplikacja do projektowania rastrowego, czyli na bazie pikseli. Skalowanie takich obrazów powoduje niestety utratę jakości. Dlatego im większy rozmiar twojego logo, tym lepiej. Dla bezpieczeństwa sugerujemy, by projekt miał wielkość minimum 1000 x 1000 pikseli.

Chociaż programy, które umożliwiają tworzenie plików wektorowych, takie jak Adobe Illustrator są uważane za najlepsze do projektowania logo, GIMP jest doskonałą, bezpłatną alternatywą. Ponadto oprogramowanie typu open source pozwala użytkownikom dodawać nowe narzędzia i funkcje do kodu źródłowego.

Podobne Treści

Jak zrobić logo?

Kompletny przewodnik po tworzeniu idealnego logo dla twojej firmy.

Jak zrobić logo w Photoshopie?

Skorzystaj z naszego przewodnika i dowiedz się, jak stworzyć logo dla swojej firmy w programie Adobe Photoshop.

7 rodzajów logo, które powinieneś znać

Prosty przewodnik po siedmiu typach logo, które może wykorzystać twoja firma.

Jak stworzyć logo na YouTube?

Doradzamy, jak stworzyć logo na własny kanał na YouTube'ie.

Logo dla ambitnych

20 inspirujących projektów logo dla ambitnych przedsiębiorców.