Jak stworzyć logo w Photoshopie?

0.00 PLN
1 Godzina 30 Minut
Jak stworzyć logo w Photoshopie?

Dziesięć prostych kroków do stworzenia własnego, profesjonalnego logo w Photoshopie.

1. 

Zaczynamy!

1.1 

Stwórz nowy dokument Photoshopa.

Stwórz nowy dokument Photoshopa.

Uruchom program Photoshop, kliknij „Plik” na pasku menu głównego i wybierz „Nowy… (Ctrl/Cmd + N)” z rozwijanego menu.

1.2 

Określ parametry nowego dokumentu.

Określ parametry nowego dokumentu.

Kliknij kartę „Kompozycje i ilustracje” u góry wyskakującego okna i wybierz opcję „Siatka 1000 pikseli”.

Możesz także wybrać jeden z wielu innych szablonów lub utworzyć dokument o niestandardowych, dostosowanych do własnych potrzeb wymiarach.

1.3 

Nadaj tytuł swojemu dokumentowi.

Nadaj tytuł swojemu dokumentowi.

Zmień nazwę swojego dokumentu z domyślnej, a następnie kliknij „Utwórz” w prawym dolnym rogu.

„Rozdzielczość” ustaw na 300 pikseli na cal.

Upewnij się, że jako „Tryb kolorów” wybrana jest opcja: Kolor RGB, 8 bitów.

2. 

Konfigurowanie obszaru kompozycji.

2.1 

Zapisz utworzony plik.

Zapisz utworzony plik.

Pamiętaj, by regularnie zapisywać dokument programu Photoshop – dzięki temu unikniesz utraty wykonanej pracy.

Wybierz „Plik” na pasku menu głównego i kliknij „Zapisz jako…” z rozwijanego menu.

Photoshop pozwala na zapisanie dokumentu na swoim komputerze lub w usłudze Creative Cloud, która pozwala na dostęp do pliku online.

Kliknij „Zapisz na swoim komputerze” i określ lokalizację pliku.

2.2 

Włącz inteligentne linie pomocnicze.

Włącz inteligentne linie pomocnicze.

Inteligentne linie pomocnicze będą automatycznie wyrównywać elementy w twoim dokumencie.

Kliknij „Widok” na pasku menu głównego, najedź kursorem na „Pokaż” i wybierz opcję „Inteligentne linie pomocnicze”.

Następnie wróć do „Widok” i kliknij „Przyciągaj” w rozwijanym menu.

Spowoduje to „przyciąganie” elementów logo do inteligentnych linii pomocniczych.

2.3 

Użyj siatki.

Użyj siatki.

Siatka to kolejne narzędzie, które pomoże uporządkować twój projekt.

Kliknij „Widok” na pasku menu głównego, najedź kursorem na „Pokaż” i wybierz „Siatka”.

3. 

Korzystanie z kształtów.

3.1 
Wybierz kształt swojego logo.

Kształt to podstawa projektu – to w nim będzie mieściła się ikona. Przed wyborem kształtu zastanów się, który najlepiej sprawdzi się dla twojej marki.

3.2 

Wybierz „Narzędzie kształtu (U)”.

Wybierz „Narzędzie kształtu (U)”.

Na lewym pasku menu znajdziesz „Narzędzie kształtu (U)”. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, aby wybrać typ kształtu. W naszym przypadku użyjemy narzędzia „Elipsa”.

3.3 

Narysuj kształt.

Narysuj kształt.

Przytrzymując klawisz „Shift”, kliknij i przeciągnij kursor, aby utworzyć kształt. W ten sposób powstanie idealne koło.

Aby uzyskać kształt owalny, nie naciskaj „Shift”.

Możesz zmienić rozmiar swojego kształtu, używając punktów narożnych pola kształtu. Przytrzymaj „Shift”, aby zachować proporcje.

Wybierz narzędzie „Przesuwanie (V)”, a następnie wyśrodkuj kształt za pomocą inteligentnych linii pomocniczych.

4. 

Dodawanie koloru.

4.1 
Wybierz schemat kolorów do swojego logo.

Kolory logo odgrywają ważną rolę w brandingu każdej firmy. Aby wybrać te, które najlepiej oddadzą ducha twojej marki, zapoznaj się z psychologią barw i ich oddziaływaniem na odbiorców.

4.2 

Ustaw kolor obrysu.

Ustaw kolor obrysu.

Upewnij się, że warstwa kształtu jest zaznaczona w panelu warstw. Następnie kliknij na „Narzędzie kształtu (U)” – pojawią się opcje u góry ekranu. Ustaw „Obrys” na „Bez koloru” w lewym górnym rogu paska menu.

Pamiętaj, że w każdej chwili istnieje możliwość zmiany barwy obrysu. Wraz z ustawieniem koloru obrysu pojawi się opcja zmiany jego grubości i kształtu.

4.3 

Ustaw kolor wypełnienia.

Ustaw kolor wypełnienia.

Aby ustawić kolor kształtu, kliknij prostokąt obok „Wypełnienie” na górnym pasku menu. Możesz wybrać kolor jednolity lub zdecydować się na użycie gradientu – w tym celu wciśnij ikonę „Gradient”.

4.4 

Utwórz gradient.

Utwórz gradient.

Następnie możesz wybrać gradient z dostępnych presetów. W naszym przypadku wybraliśmy propozycję z folderu „Pomarańczowe”.

4.5 

Dodaj odcienie do gradientu.

Dodaj odcienie do gradientu.

Po utworzeniu gradientu, możesz dostosować jego kolory za pomocą suwaka gradientu.

Ustaw kąt nachylenia gradientu na 45°.

Dodaj więcej odcieni do swojego gradientu – zrobisz to poprzez kliknięcie pod suwakiem gradientu.

Aby usunąć niepożądany odcień gradientu, wciśnij kółko z tym odcieniem i przeciągnij je poza suwak.

Przenikanie się różnych tonów gradientu możesz dostosować poprzez przesuwanie kółek kolorów pod suwakiem.

Możesz też zmienić styl gradientu, poprzez wybranie jednej z opcji z menu narzędzia „Gradient” (domyślnie ustawiona jest opcja „Liniowy”).

5. 

Tworzenie ikony.

5.1 
Zdecyduj się na ikonę do twojego logo.

Ikona to symbol, który nada identyfikacji twojej firmy unikatowy charakter. Ikony mogą być zarówno wzorami geometrycznymi, jak i obiektami ze świata rzeczywistego. W naszym przykładzie będziemy konstruować ikonę ptaka.

5.2 

Użyj obrazu referencyjnego.

Użyj obrazu referencyjnego.

Pobierz obraz referencyjny, który posłuży jako podstawa do konstruowania kształtu ikony.

Przeciągnij obraz referencyjny z folderu na komputerze do dokumentu programu Photoshop.

Spowoduje to automatyczne utworzenie się nowej warstwy.

Po wybraniu warstwy obrazu z fotografią referencyjną, ustaw krycie (tuż nad panelem warstw) na 50%.

Zmień rozmiar i umieść obraz w elipsie, przytrzymując „Shift” podczas skalowania, aby zachować proporcje obrazu.

5.3 

Utwórz nową warstwę.

Utwórz nową warstwę.

Dodaj nową warstwę, klikając przycisk „+” w prawym dolnym rogu pod panelem warstw.

Nazwę warstwy możesz zmienić poprzez dwukrotne kliknięcie tekstu warstwy.

5.4 

Wybierz narzędzie „Pióro (P)”.

Wybierz narzędzie „Pióro (P)”.

Narzędzie „Pióro (P)” znajdziesz na lewym pasku menu. Upewnij się, że narzędzie ustawione jest w trybie „Kształt” na górnym pasku menu (domyślnie jest to „Ścieżka”).

Ustaw „Wypełnienie” i „Obrys” na „Bez koloru”.

5.5 

Stwórz ogólny zarys ikony.

Stwórz ogólny zarys ikony.

Wybierz punkt początkowy i kliknij, aby dodać punkt kontrolny za pomocą narzędzia „Pióro”. Gdy klikniesz ponownie, zostanie automatycznie wygenerowana linia prosta, która połączy dwa punkty kontrolne.

Przytrzymaj i przeciągnij narzędzie „Pióro”, aby stworzyć zakrzywione linie.

Spowoduje to utworzenie łuku między dwoma punktami kontrolnymi.

Zmieniaj amplitudę i kierunek łuku przesuwając kursor od punktu kontrolnego w kierunku przeciwnym do tworzonej krzywej.

Zamknij zaznaczenie, ponownie klikając pierwszy punkt kontrolny.

Możesz również przetestować narzędzie „Szybkie zaznaczanie (W)”, które automatycznie – po naciśnięciu różdżką w wybrany kształt – powinno go zaznaczyć.

5.6 

Dodaj kolor do ikony.

Dodaj kolor do ikony.

Po stworzeniu ogólnego kształtu ikony, możesz wypełnić go kolorem. Na razie ustaw kolor „Wypełnienie” na „Biały”, a „Obrys” na „Bez koloru”.

W panelu warstw kliknij ikonę oka tuż obok warstwy obrazu referencyjnego, aby uczynić ją niewidoczną.

6. 

Udoskonalanie wyglądu ikony.

6.1 

Użyj narzędzia „Zaznaczanie ścieżek”.

Użyj narzędzia „Zaznaczanie ścieżek”.

Na lewym pasku menu znajdziesz narzędzie „Zaznaczanie ścieżek (A)”. Wybranie go spowoduje odsłonięcie punktów kontrolnych i ścieżek obrysu ikony.

6.2 

Dostosuj punkty kontrolne i krzywe.

Dostosuj punkty kontrolne i krzywe.

Możesz przesuwać punkty kontrolne, aby dostosować kształt. Aby zmienić amplitudę łuków, skorzystaj z linii kierunkowych prostopadłych do zakrzywionych punktów kontrolnych.

Możesz stworzyć nowe punkty kontrolne, aby mieć większy wpływ na krzywizny kształtu. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę narzędzia „Pióro” i wybierz „Dodawanie punktów kontrolnych”.

Jeśli chcesz usunąć punkt kontrolny, przejdź do narzędzia „Usuwanie punktów kontrolnych”.

Kontynuuj dostosowywanie punktów kontrolnych, aż będziesz zadowolony z kształtu swojej ikony.

Ukryj siatkę poprzez wybranie „Widok” na pasku menu głównego, a następnie najechanie kursorem na „Pokaż” i odklikanie „Siatka”.

6.3 

Ustawianie ikony.

Ustawianie ikony.

Przejdź do „Edycja” na pasku menu głównego i wybierz „Przekształcanie swobodne ścieżki (Ctrl/Cmd + T)” z menu rozwijanego.

Zmień rozmiar ikony, przytrzymując „Shift” i przeciągając punkty narożne pola transformacji.

Pozwól, aby ogon ptaszka wystawał poza granicę elipsy.

Kiedy będziesz zadowolony z rozmiaru i położenia ikony, naciśnij „Enter”.

6.4 

Utwórz maskę przycinającą.

Utwórz maskę przycinającą.

W panelu warstw kliknij i przeciągnij warstwę obrazu referencyjnego poniżej warstwy elipsy. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę ikony i wybierz „Utwórz maskę przycinającą” z menu podręcznego.

Dzięki temu kształt ikony nie będzie wychodził poza granice elipsy.

7. 

Dodawanie szczegółów.

7.1 

Dodaj kolejny kształt.

Dodaj kolejny kształt.

Stwórz więcej kształtów, aby dodać szczegóły do swojego logo. W naszym przypadku użyjemy narzędzia „Elipsa (U)”, aby dodać oko ikonie ptaka.

Utwórz nową warstwę, klikając przycisk „+” w prawym dolnym rogu panelu warstw.

Postępuj zgodnie z krokiem 3.3, aby skonstruować okrąg.

Możesz powtórzyć ten proces, aby dodać kolejne szczegóły do swojej ikony.

Poeksperymentuj z kolorami i konturami w górnym pasku menu.

Wykonaj czynności opisane w kroku 4.5, aby dodać gradient do elipsy.

7.2 

Połącz warstwy.

Połącz warstwy.

Gdy będziesz zadowolony z efektu, możesz złączyć swoje warstwy w jedną.

Wybierz wszystkie warstwy – w naszym przypadku elipsy, ikony i oka – klikając je i przytrzymując „Shift”. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Połącz warstwy” z menu podręcznego.

Możesz teraz zmieniać rozmiar obiektów i przenosić symultanicznie wszystkie elementy swojego logo.

8. 

Dodawanie nazwy firmy.

8.1 

Wybierz narzędzie „Tekst”.

Wybierz narzędzie „Tekst”.

Utwórz nową warstwę, klikając przycisk „+” w prawym dolnym rogu panelu warstw. Na lewym pasku menu znajdziesz narzędzie „Tekst poziomy (T)”.

Kliknij w dowolnym miejscu w obszarze kompozycji, aby dodać nazwę swojej firmy.

8.2 

Zmień kolor tekstu.

Zmień kolor tekstu.

Kolor tekstu możesz zmienić używając pasku menu po prawej stronie.

8.3 

Zmień czcionkę.

Zmień czcionkę.

Dostosuj wygląd tekstu, wybierając czcionkę z rozwijanego menu, które znajdziesz w menu narzędzia „Typografia” po prawej stronie.

Narzędzie „Typografia” pozwala na wiele modyfikacji tekstu. Możesz m.in. dostosować styl tekstu, rozmiar, interlinię, kerning, lub podkreślić czy przekreślić napis.

Ustaw tekst, wybierając „Przesuwanie (V)” i przeciągając pole tekstowe na wybrane przez siebie miejsce.

9. 
9.1 

Wypróbuj różne style swojego projektu.

Wypróbuj różne style swojego projektu.

Gdy masz już gotowe logo, możesz zacząć bawić się jego szczegółami.

Wypróbuj różne kolory tła, obrysy kształtów, czcionki i kompozycje elementów, żeby udoskonalić wygląd swojego logo.

Takie działanie pomoże ci wyobrazić sobie wygląd twojego logo w różnych kontekstach i ułatwi ci podjęcie decyzji.

9.2 

Stwórz oddzielne obszary kompozycji.

Stwórz oddzielne obszary kompozycji.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę kłódki na warstwie „Tło” i wybierz z rozwijanego menu „Obszar kompozycji z warstw…”. Następnie kliknij „OK”.

9.3 

Utwórz nowy obszar kompozycji.

Utwórz nowy obszar kompozycji.

Utwórz kopię swojego projektu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na „Obszar kompozycji 1” w panelu warstw i wybranie „Powiel obszar kompozycji…”. Następnie kliknij „OK”.

Spowoduje to utworzenie nowej wersji twojego logo, z którą możesz eksperymentować.

Możesz utworzyć dowolną liczbę obszarów kompozycji, na których będziesz eksperymentować z różnymi wersjami swojego logo.

10. 

Kończenie pracy.

10.1 

Eksportuj swój projekt.

Eksportuj swój projekt.

Gdy będziesz zadowolony ze swojego projektu logo, możesz wyeksportować go w różnych formatach plików.

Kliknij „Plik” na pasku menu głównego, najedź kursorem na „Eksportuj” i wybierz „Eksportuj jako…”.

10.2 

Wybierz format pliku.

Wybierz format pliku.

Wyskakujące okienko pokaże ci różne opcje eksportu. Wybierz format pliku z menu rozwijanego „Format”.

„PNG” i „GIF” to formaty o wysokiej rozdzielczości, dzięki którym tło twojego logo będzie przezroczyste.

Format „JPG” zachowuje jednolite tło i wykorzystuje algorytmy do kompresji obrazu w celu uzyskania mniejszego rozmiaru pliku.

Po dostosowaniu ustawień kliknij „Eksportuj” w prawym dolnym rogu i wybierz miejsce docelowe pliku na komputerze.

Jak zrobić logo?

Kompletny przewodnik po tworzeniu idealnego logo dla twojej firmy.

FAQ:

Jak zrobić logo w Photoshopie?

Nasz instruktaż wyjaśni ci jak zrobić ładne logo w Photoshopie krok po kroku, dzięki czemu z łatwością stworzysz swoje własne, ciekawe logo w profesjonalnym programie graficznym Adobe Photoshop.

Możesz wykorzystać bezpłatny generator logo Zarla z szeroką gamą darmowych szablonów logo do pobrania lub stworzyć własny projekt od zera w programach takich jak Photoshop, Illustrator czy CorelDRAW.

Czy można zrobić logo w Photoshopie?

Tak, możesz stworzyć logo w Adobe Photoshop – to wszechstronny program graficzny. Choć standardem w branży graficznej jest bardziej zaawansowany Adobe Illustrator, świetną alternatywą dla tego programu jest Photoshop. Nasz tutorial wyjaśniający jak zrobić logo w Adobe Photoshop rozwieje wszelkie twoje wątpliwości.

Jak wstawić logo na zdjęcie w Photoshopie?

Aby umieścić swoje logo na zdjęciu, potrzebujesz pliku z twoim projektem o przezroczystym tle, najlepiej w formacie wektorowym. Wykorzystaj Adobe Photoshop, by kilkoma kliknięciami ozdobić zdjęcie swoim logo.

Jak zrobić okrągłe logo w Photoshopie?

Możesz zrobić okrągłe logo w Photoshop poprzez stworzenie podstawy projektu w kształcie koła; krok ten opisujemy w naszym prostym przewodniku po projektowaniu logo w Adobe Photoshop.

Jak stworzyć w Adobe Photoshop logo PNG?

Na Zarla przygotowaliśmy dla ciebie szczegółowy przewodnik, który wyjaśni ci w dziesięciu prostych krokach, jak zrobić logo w formacie PNG w Photoshopie.

Jak zrobić logo wektorowe?

Darmowy kreator logo online Zarla umożliwi ci stworzenie własnego logo wektorowego z pomocą ogromnej gamy dostępnych szablonów; uzyskasz także prawo do bezpłatnego użytku komercyjnego. Jeśli zastanawiasz się, jak zrobić logo wektorowe w Photoshopie, pamiętaj, że jest to program przeznaczony do pracy z grafiką rastrową (pikselową), a do pracy z plikami wektorowymi stworzono Adobe Illustrator.

Jak stworzyć swoje logo za darmo?

Darmowe logo stworzysz w naszym kreatorze logo – na Zarla znajdziesz mnóstwo projektów gotowych do spersonalizowania, poprzez dowolną zmianę kolorów, czcionek oraz ikon, a następnie pobrania.

Jak zrobić logo ze zdjęcia w Photoshopie?

Nasz prosty tutorial tworzenia logo w Photoshopie pozwoli ci zrozumieć, jak zrobić swoje logo ze zdjęcia, czyli przy użyciu obrazu referencyjnego.

Jak zrobić dobre logo w Photoshopie?

  1. Utwórz nowy dokument programu Photoshop.
  2. Skonfiguruj nowy obszar kompozycji.
  3. Utwórz podstawowy kształt.
  4. Wybierz kolorystykę logo.
  5. Stwórz ikonę.
  6. Udoskonal wygląd grafiki.
  7. Popracuj nad detalami.
  8. Dodaj nazwę swojej firmy.
  9. Stwórz różne wersje swojego projektu.
  10. Eksportuj gotowe logo.

Mimo że zaprojektowanie logo w Photoshopie jest możliwe, program ten jest przeznaczony głównie do edycji zdjęć. Profesjonalni graficy zwykle korzystają z programów, które umożliwiają tworzenie plików wektorowych, np. Adobe Illustrator – dzięki temu stworzony projekt mogą później skalować w nieskończoność.

Z perspektywy zawodowego grafika tworzącego logo, Photoshop nie jest najlepszym programem, ponieważ nie jest stworzony do projektowania plików wektorowych. To nie oznacza jednak, że Photoshop to zły program do robienia logo – jak pokazuje nasz poradnik, idealnie sprawdzi się dla amatorów.

Podobne Treści

Jak zrobić logo w Illustratorze?

Naucz się, jak zrobić logo w programie Adobe Illustrator.

Jak zrobić logo w GIMPie?

Skorzystaj z naszego przewodnika i dowiedz się, jak stworzyć logo dla firmy w programie GIMP.

Jak zrobić logo?

Kompletny przewodnik po tworzeniu idealnego logo dla twojej firmy.

Formaty plików logo i ich przeznaczenie

6 popularnych rozszerzeń plików graficznych.

7 rodzajów logo, które powinieneś znać

Prosty przewodnik po siedmiu typach logo, które może wykorzystać twoja firma.